ЗА НАС

 

 

„Инвизибъл Протект“ ООД е българска стартъп компания, която започва дейността си през 2015 г. с фокус върху разработването на иновативни продукти. Първият иновативен проект на компанията е протектори за защита на дамски и мъжки обувки, като се стига до успешна регистрация на дизайна върху протекторите в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и дружеството става носител на правото върху интелектуална собственост. Впоследствие компанията открива нова пазарна ниша, свързана с въвеждане на иновативен начин за обучение на студенти, следващи медицина, който да разчупи учебния процес. Така възниква идеята и с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 стартира разработването на Платформата 3D Body Digital - 3D атлас на човешкото тяло, за чийто цели „Инвизибъл Протект“ ООД, събира екип от специалисти в областта на Анатомията, Медицината и Информационните технологии с идеята да се подобри учебната среда и учебният материал да се преподава по интересен и интерактивен начин, който да подбуди ентусиазъм у студентите. В основата си Платформата 3D Body Digital преобразява начина, по който обучаващият се докосва до основата на медицинската наука, а именно анатомията. Платформата прави информацията по-достъпна не само за студенти по медицина, но и за индивидуални потребители на медицински услуги, болнични заведения, медицински университети, бизнеси в областта на медицината и фармацията, изследователски институции и др. 3D Body Digital е иновативен образователен продукт, предлагащ уникално за световния пазар стойностно предложение. Платформата е ценообразувана спрямо потребителските предпочитания, позволява моментална логистика в интернет и предоставя изключително високи обществени ползи.