Нашият екип и нашите партньори

 • Д-р Десислава Маринова Маринова
  Инвизибъл протект ООД
  специалист по анатомия
 • Д-р Стилянка Йочкова-Василева
  Инвизибъл протект ООД
  специалист по анатомия
 • Д-р Румяна Иванова Давидова
  Инвизибъл протект ООД
  специалист по анатомия
 • Весела Шаранкова-Джонова
  Инвизибъл протект ООД
  Графичен и мултимедиен дизайнер
 • Д-р Анелия Костадинова Цочева
  Инвизибъл протект ООД
  специалист по Обща медицина
 • Павлина Атанасова - Дойкова
  Инвизибъл протект ООД
  Бизнес анализатор
 • Доц. д-р Милена Атанасова Атанасова, дб
  Инвизибъл протект ООД
  специалист по микроскопска биология и анатомия
 • Проф. д-р Емилиян Алексиев Иванов, дм
  Инвизибъл протект ООД
  специалист по анатомия
 • Проф. Николай Димитров Димитров
  Инвизибъл протект ООД
  специалист по анатомия
 • Ивайло Йорданов Йорданов
  Инвизибъл протект ООД
  Преводач
 • Д-р Светла Пенчева Досева
  Инвизибъл протект ООД
  специалист по анатомия
 • Shield UI Ltd
  Шийлд Ю Ай ЕООД
  Партньор
 • Zygote media group Inc.
  Zygote media group Inc.
  Партньор