3D Модели

Платформата 3D Body Digital е разработена на базата на следните Zygote Body SDK и модели, предоставени от Zygote Media Group ©:

  • Zygote Body SDK версия 1.0.2
  • Zygote.dll версия 1.0.6585.19477 - (99eb75b638ef87a44a6847d8baa1c92a)
  • Adult_Female-1.0.0.unitypackage - (3aee1f9d8ffc3494bb4466aa64e46aa8)
  • Adult_Male-1.0.0.unitypackage - (5d8d3586fd84d4f22a4b6816dc1071ac)